Վիճակագրություն

2021թ.-ի ընթացքում արձանագրվել են հետևյալ ցուցանիշները`

Icon
1499ուսումնասիրված ընդհանուր գործեր
Icon
457խորհրդատվական տեղեկանքներ
Icon
1042տեղեկանքներ կառույցներին

Վիճակագրություն 2020

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *