Վիճակագրություն

2022թ.-ի ընթացքում արձանագրվել են հետևյալ ցուցանիշները`

Icon
2786ուսումնասիրված ընդհանուր գործեր
Icon
539խորհրդատվական տեղեկանքներ
Icon
2247տեղեկանքներ կառույցներին

Վիճակագրություն 2022

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *