Վիճակագրություն

2021թ. հունվարից հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում արձանագրվել են հետևյալ ցուցանիշները`

Icon
848ուսումնասիրված ընդհանուր գործեր
Icon
360խորհրդատվական տեղեկանքներ
Icon
488տեղեկանքներ կառույցներին

Վիճակագրություն 2020

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *