Վիճակագրություն

2021թ. առաջին եռամսյակի ընթացքում արձանագրվել են հետևյալ ցուցանիշները`

Icon
206ուսումնասիրված ընդհանուր գործեր
Icon
100խորհրդատվական տեղեկանքներ
Icon
106տեղեկանքներ կառույցներին

Վիճակագրություն 2020

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *