Վիճակագրություն

2023թ.-ի սկզբից մինչ օրս արձանագրվել են հետևյալ ցուցանիշները`

Icon
1755ուսումնասիրված ընդհանուր գործեր
Icon
435խորհրդատվական տեղեկանքներ
Icon
1318տեղեկանքներ կառույցներին

Վիճակագրություն 2022

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *