ԳԼԽԱՎՈՐ

Օտարերկրյա որակավորումների ճանաչում

Օտարերկրյա որակավորումների ճանաչումը վերաբերվում է  դրանց գնահատմանը ազգային կրթական համակարգի կամ աշխատաշուկայի նկատմամբ: Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչման վերաբերյալ որոշումները կայացնում են  լիազոր մարմինները` ուսումնական հաստատությունները, մասնագիտական մարմինները, գործատուները:


ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ


Գործընկերներ

Comments (73)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *