Year: 2022

Հարգելի՛ այցելու,

COVID-19 համավարակով պայմանավորված՝ մեր գրասենյակն անցել է աշխատանքի հեռավար ռեժիմի։

Քաղաքացիների ընդունելության օրերն ու ժամերն են երկուշաբթիից հինգշաբթի 10:00-16:00։ Մյուս աշխատանքային օրերին կարող եք մեզ հետ կապ հաստատել 010 530904 հեռախոսահամարով, info@armenic.am էլ. փոստի կամ www.armenic.am կայքի միջոցով։

Եղե՛ք առողջ։

 

Dear visitor,

Due to the COVID-19 pandemic, our office has turned to remote work.

The visitors’ days and hours are from Monday to Thursday 10:00-16:00. On other working days, you can contact us at 010 530904, info@armenic.am or through www.armenic.am.

Stay healthy!

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Hide Buttons
Or