«ԻՍՈԲԱՔ - Մինչ Բոլոնիայի ակադեմիական որակավորումների տեղեկատվական համակարգ»

  «ԻՍՈԲԱՔ - Մինչ Բոլոնիայի ակադեմիական որակավորումների տեղեկատվական համակարգ» «Մինչ Բոլոնիայի ակադեմիական որակավորումների տեղեկատվական համակարգ» ԵՄ Էրազմուս+ իշրջանակում իրականացվող ծրագիր է, որի նպատակն է ստեղծել միասնական էլեկտրոնային համակարգ, որտեղ հավաքագրված կլինեն Բոլոնիայի գործընթացից առաջ շնորհվող որակավորումների ձևանմուշները և դրանց վերաբերյալտեղեկատվությունը: Համակարգում տեղադրվելու է նաև յուրաքանչյուր երկրում Բոլոնիայի գործընթացից առաջ գործող կրթական համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպես...Տեսնել Ավելին

«ԻՍՈԲԱՔ - Մինչ Բոլոնիայի ակադեմիական որակավորումների տեղեկատվական համակարգ»

  «ԻՍՈԲԱՔ - Մինչ Բոլոնիայի ակադեմիական որակավորումների տեղեկատվական համակարգ» «Մինչ Բոլոնիայի ակադեմիական որակավորումների տեղեկատվական համակարգ» ԵՄ Էրազմուս+ իշրջանակում իրականացվող ծրագիր է, որի նպատակն է ստեղծել միասնական էլեկտրոնային համակարգ, որտեղ հավաքագրված կլինեն Բոլոնիայի գործընթացից առաջ շնորհվող որակավորումների ձևանմուշները և դրանց վերաբերյալտեղեկատվությունը: Համակարգում տեղադրվելու է նաև յուրաքանչյուր երկրում Բոլոնիայի գործընթացից առաջ գործող կրթական համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպես...Տեսնել Ավելին

«Գործիքակազմ փախստականների և տեղահանված անձանց բարձրագույն կրթության ճանաչման համար»

  «Գործիքակազմ փախստականների և տեղահանված անձանց բարձրագույն կրթության ճանաչման համար» Ծրագիրն իրականացվում է 2016թ-ի հունիսից մինչև 2018թ-ի մարտ ամիսները` Եվրոպական հանձնաժողովի աջակցությամբ` Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի նպատակն է խթանել փախստականների որակավորումների ճանաչումը հետագա կրթության և/կամ աշխատանքի անցնելու նպատակով, այն դեպքերում, երբ կրթական փաստաթղթերը իսպառ բացակայում են, կամ միայն մասամբ են առկա: Ծրագիրն իրականցվում է Նորվեգիայի (NOKUT), Մեծ Բրիտանիայի (UK NARIC), Ֆրանսիայի (CIEP), Նիդեռլանդների (NUFFIC), Իտալիայի(CIMEA),...Տեսնել Ավելին

«Գործիքակազմ փախստականների և տեղահանված անձանց բարձրագույն կրթության ճանաչման համար»

  «Գործիքակազմ փախստականների և տեղահանված անձանց բարձրագույն կրթության ճանաչման համար» Ծրագիրն իրականացվում է 2016թ-ի հունիսից մինչև 2018թ-ի մարտ ամիսները` Եվրոպական հանձնաժողովի աջակցությամբ` Erasmus+ ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի նպատակն է խթանել փախստականների որակավորումների ճանաչումը հետագա կրթության և/կամ աշխատանքի անցնելու նպատակով, այն դեպքերում, երբ կրթական փաստաթղթերը իսպառ բացակայում են, կամ միայն մասամբ են առկա: Ծրագիրն իրականցվում է Նորվեգիայի (NOKUT), Մեծ Բրիտանիայի (UK NARIC), Ֆրանսիայի (CIEP), Նիդեռլանդների (NUFFIC), Իտալիայի(CIMEA),...Տեսնել Ավելին

BOOST /Հայկական համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքեթինգի խթանում

    BOOST /Հայկական համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքեթինգի խթանում ԱՓՇԱՏԿ-ը մասնակցում է ԵՄ Էրազմուս+ ի  շրջանակում իրականացվող  «BOOST» - Հայկական համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքեթինգի խթանում եռամյա ծրագրին, որի նպատակն է ազգային և ինստիտուցիոնալ քաղաքականության շրջանակի զարգացմամբ  խթանել ՀՀ բուհերի միջազգայնացումը: Ծրագրին մասնակցում են հինգ եվրոպական բուհեր` Շվեդիայից, Իսպանիայից, Պորտուգալիայից, Էստոնիայից, ինչպես նաև   հայաստանյան հինգ բուհեր, ՀՀ Կրթության և...Տեսնել Ավելին

BOOST /Հայկական համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքեթինգի խթանում

    BOOST /Հայկական համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքեթինգի խթանում ԱՓՇԱՏԿ-ը մասնակցում է ԵՄ Էրազմուս+ ի  շրջանակում իրականացվող  «BOOST» - Հայկական համալսարանների միջազգայնացման ռազմավարության և մարքեթինգի խթանում եռամյա ծրագրին, որի նպատակն է ազգային և ինստիտուցիոնալ քաղաքականության շրջանակի զարգացմամբ  խթանել ՀՀ բուհերի միջազգայնացումը: Ծրագրին մասնակցում են հինգ եվրոպական բուհեր` Շվեդիայից, Իսպանիայից, Պորտուգալիայից, Էստոնիայից, ինչպես նաև   հայաստանյան հինգ բուհեր, ՀՀ Կրթության և...Տեսնել Ավելին