Վիճակագրություն

2020թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում արձանագրվել են հետևյալ ցուցանիշները`

Icon
493ուսումնասիրված ընդհանուր գործեր
Icon
192խորհրդատվական տեղեկանքներ
Icon
301տեղեկանքներ կառույցներին

Վիճակագրություն 2019

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *