Վիճակագրություն

2020թ. ընթացքում արձանագրվել են հետևյալ ցուցանիշները`

Icon
957ուսումնասիրված ընդհանուր գործեր
Icon
360խորհրդատվական տեղեկանքներ
Icon
597տեղեկանքներ կառույցներին

Վիճակագրություն 2019

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *