Վիճակագրություն

2020թ. առաջին եռամսյակի ընթացքում արձանագրվել են հետևյալ ցուցանիշները`

Icon
144ուսումնասիրված ընդհանուր գործեր
Icon
54խորհրդատվական տեղեկանքներ
Icon
90տեղեկանքներ կառույցներին

Վիճակագրություն 2019

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *